03.11.07 Expedients de regulació. Expedients acabats i treballadors afectats. Activitat econòmica. 2000-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018