03.15.03 Personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. Personal a Terrassa segons el tipus d'administració. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018