03.15.04 Personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. Personal a Terrassa segons el col·lectiu. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018