04.01.06 Evolució de l'estructura empresarial. Pes dels sectors sobre el total d'assalariats. 1999-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018