04.01.08 Evolució de l'estructura empresarial. Pes dels sectors dels serveis sobre el total d'assalariats en els serveis. 1999-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018