04.01.11 Evolució de l'estructura empresarial. Pes dels sectors sobre el total de treballadors autònoms. CCAE-09 (2 dígits). 2008-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018