04.02.01 Dimensió empresarial. Dimensió mitjana per sectors d'activitat econòmica. CCAE-93 (2 dígits). 1996-2008. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018