04.02.04 Dimensió empresarial. Assalariats segons la grandària de l'empresa. Indústria i construcció. 1995-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018