04.03.08 Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Evolució trimestral per edat i nacionalitat. 2012-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018