04.05.03 Estimació del Producte Interior Brut. Evolució del PIB de les poblacions de la demarcació de la Cambra de Terrassa. 2000-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018