06.04.01 Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF). Terrassa. 1991-1996, 2003-2007. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018