06.04.02 Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF). Evolució del patrimoni total per declarant. 1991-1996, 2003-2007. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018