07.04 Visites turístiques amb servei de guia. Mesos. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018