08.02.03 Parc de vehicles. Altes de vehicles. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018