08.02.04 Parc de vehicles. Antiguitat. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018