08.03.02 Trànsit de passatgers en els autobusos públics urbans. Quilòmetres comercials. 2002-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018