09.13 Societat del coneixement. Llicències i metres de canalització. 1998-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018