10.01.02 Govern Territorial de Salut (GTS) del Vallès Occidental Oest. Equipaments. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018