10.03.02 Oferta hospitalària de Terrassa. Recursos humans. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018