10.03.03 Oferta hospitalària de Terrassa. Cobertura sanitària. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018