10.07.02 Inicis de tractament per drogoaddicció. Nivell d'instrucció. Terrassa i el Vallès Occidental. 2006-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018