10.07.03 Inicis de tractament per drogoaddicció. Situació laboral. Terrassa i el Vallès Occidental. 2006-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018