10.14 Regions sanitàries a Terrassa. Població per edat. 1 de gener de 2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018