11.03.07 Estatus de l'avifauna a Terrassa. Evolució de les poblacions d'ocells agrícoles. 1990-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018