11.07.01 Expedients de disciplina ambiental (DM). Expedients iniciats per tipus d'infracció. Evolució. 2008-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018