11.09 Producció d'energies renovables. Energia solar i biomassa. 2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018