12.01 Serveis socials d'atenció primària. Equips bàsics d'Atenció Social. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018