12.03.02 Atenció a la infància en situació d'alt risc. Població atesa segons edat. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018