12.08 Pensions de sosteniment de la renda. Expedients de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) del municipi de Terrassa. 2000-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018