12.09.01.01 Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons tipologia. Homes. 2003-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018