12.09.01.05 Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons el grau. Dones. 2003-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018