12.09.01.06 Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons el grau. Total. 2003-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018