13.01.03 Escoles bressol. Municipals. Curs 2017-2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018