13.02.01 Ensenyament primari. Centres d'ensenyament primari. 2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018