13.04.03 Ensenyament secundari. Centres de Cicles Formatius. Curs 2017-2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018