13.05.01 Ensenyaments especialitzats. Escola Municipal La Llar. Curs 2017-2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018