13.05.03 Ensenyaments especialitzats. Escola Municipal d'Art. Curs 2017-2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018