13.07.04 Ensenyament universitari. Universitat Pompeu Fabra. Alumnes residents a Terrassa. Cursos 2009-2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018