13.07.23 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats en centres universitaris a Terrassa. Curs 2017-2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018