13.08.02 Cursos de català. Nombre d'inscrits per servei i per modalitat. 2017-2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018