14.02.01 Biblioteques municipals. Indicadors per biblioteca. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018