14.03.01 Arxiu Històric de Terrassa - Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. Usuaris del servei. 1996-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018