14.04.04 Museu de Terrassa. Servei de monitoratge concertat. Sessions segons la seva tipologia. 2009-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018