14.04.07 Museu de Terrassa. Servei de monitoratge concertat. Número de sessions realitzades per mesos. 2006-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018