14.05.05 Exposicions. Casa Soler i Palet. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018