14.14.03 Altres actes i activitats. Casa Baumann. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018