15.12 Parc de Vallparadís. Utilització de les instal·lacions de la piscina del Parc. 2001-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018