16.01 Distribució del teixit associatiu. Associacions segons àmbit funcional i territorial. Districtes. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018