17.03.05 Policia Municipal. Denúncies trameses al Servei Català de Trànsit. 2007-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018