17.03.21 Policia Municipal. Novetats. Policia assistencial. Tipus. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018